۱۹:۴۸ - جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰

اطلاعیه های آموزشی

چارت و سرفص رشته ها             

بخشنامه ها وآیین نامه های آموزشی

تقویم آموزشی        

کارگزینی هیت علمی     

      دانشکده فنی و مهندسی  
      دانشکده علوم انسانی  
      دانشکده کشاورزی  
      دانشکده پرستاری  

 

دانشجویان جدیدالورود جه ت ورود به سامانه دانشجویی بدین طریق عمل نمایند
نام کاربری: شماره دانشجویی
رمز عبور: شماره شناسنامه بدون صفراول


دانشجویان محترم میتوانند هرگونه انتقاد وپیشنهادی را در خصوص برگزاری کلاسها درس ازطریق شماره ذیل پیامک نمایند
در صورت نوشتن مشخصات کامل نتیجه بررسی به شما اعلام خواهد شد
شماره پیامکی دانشگاه

۳۰۰۰۲۲۲۲۲۵

 

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان جدید الورود دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

 

دانشجوی عزیز

ضمن عرض تبریک به جنابعالی جهت پذیرفته شدن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، برای ثبت نام مدارک ذیل را تهیه وبه دانشکده مورد نظر مراجعه فرمائید

۱- پوشه روغنی ۱ عدد

۲- اصل شناسنامه عکس دار و دو برگ فتوکپی از صفحه اول و درصورت دارابودن توضیحات ازکلیه صفحات

۳- اصل و سه برگ کپی ازکارت ملی

۴- اصل ودو برگ کپی از آخرین مدرک تحصیلی

۵- شش قطعه عکس ۴×۳ تمام رخ که اخیراً" گرفته شده وازیک نگاتیو باشد (برای خواهران باحجاب کامل)

۶- مدرک نظام وظیفه و دوبرگ کپی (ویژه مشمولین) یا مدرکی که وضعیت نظام وظیفه برادران را مشخص نماید.

۷- ارائه اصل فیش رسید بانکی مبنی بر پرداخت به امورمالی دانشجویی همراه با نوشتن دقیق کدشناسه وشماره دانشجویی به شماره حساب سیبای بانک ملی ۰۱۰۳۵۰۸۵۰۷۰۰۳ قابل واریز درکلیه شعب درسراسرکشورطبق جدول زیر:

۸- نوشتن مشخصات کامل دانشجو برروی فیشهای واریزی الزامی می باشد.

۹- دانشجویانی که متقاضی دریافت وام می باشند ارائه یک فقره چک در وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه جهت ضمانت بدون تاریخ الزامی باشد.

تذکر: هیچیک از پذیرفته شدگان بدون داشتن مدرک تحصیلی (بند ۴) حتی به صورت مشروط مجاز به ثبت نام نمی باشند.