نکات مهم آموزشی

 در زمان انتخاب واحد به نکات ذیل توجه نمائید

     با توجه به اینکه انتخاب واحد ها به صورت اینترنتی می باشد در زمانبندی اعلام شده برروی سایت به این امر اقدام نمائید

چارت درسی خود را از طریق سایت دریافت نموده و بر اساس آن انتخاب واحد نمائید

 

    در زمان اتنخاب واحد به پیش نیاز و همنیاز بودن واحد ها توجه شود و هیچ درسی را بدون رعایت پیشنیازی اخذ نگردد.
 

(در صورت کسب نمره مردودی یا حذف ماده 35 (غیبت امتحان)دردرس پیشنیاز درترم بعدی می توانید درس پیش نیاز و هم نیاز را با هم اخذ نمائید
 

    در انتخاب دروس کارآموزی و پروژه به حداقل واحد های پاس شده مورد نیاز و آئین نامه کارآموزی توجه شود
 

در صورت اخذ درس کارآموزی کلاً مجاز به انتخاب 16 واحد درسی خواهید بود
-در صورتی که حداکثر 24 واحد جهت فراغت از تحصیل باقی داشته باشید می توانید کلیه واحد ها را (با کارآموزی)در یک نیمسال اخذ نموده و بگذرانید


    در صورتی که در امتحانات ترم قبل در بعضی از دروس غیبت داشته اید (بیش از 3 درس) جهت موجه نمودن غیبت های خود اقدام نمائید تا در زمان انتخاب واحد مشکلی در اخذ واحد برای شما پیش نیاید.

    

پیشنهاد می گردد شهریه خودرا حداقل 48 ساعت قبل از شروع ثبت نام پرداخت نموده و از باز بودن فایل خود از نظربدهی و مشکل آموزشی مطمئن شوید

     پیشنهاد می گردد قبل از شروع حذف واضافه مبلغ بدهی وشهریه واحدهایی را که می خواهید در زمانبندی اعلام شده انتخاب کنید، پرداخت نمائید تا در حین انتخاب واحد فایل شما به دلیل کمبود شهریه پرداختی بسته نشود

     تائیدیه انتخاب واحد خود را از سایت پرینت گرفته و نزد خود نگه دارید

     یک نسخه از کلیه فیشهای واریزی به حسابهای دانشگاه رادر نزد خود نگهدارید تادر بروز مشکلات احتمالی اقدام لازم صورت گیرد

    سعی کنید کلیه سوالات آموزشی خود را ازکارشناسان  آموزش  بپرسید وبه نظرات وتفسیرهای دانشجویان دیگر اعتماد ننمائید